ประยุทธ์เปิดใจครั้งแรก หลังรู้ผลศาลรัฐธรรมนูญให้อยู่ต่อ

ประยุทธ์เปิดใจครั้งแรก หลังรู้ผลศาลรัฐธรรมนูญให้อยู่ต่อ

ประยุทธ์ โพสต์เปิดใจครั้งแรก หลังรู้ ผลศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัยปมนายก 8 ปีให้ดำรงตำแหน่งต่อ ขอบคุณกำลังทุกกำลังใจ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊ก ภายหลังคำตัดสินนายก 8 ปีที่ระบุว่าวาระนายกรัฐมนตรีของ พล.อ.ประยุทธ์ เริ่มนับปี 60 ทำให้ พล.อ.ประยุทธ์ ยังดำรงตำแหน่งไม่ครบ 8 ปีนั้น

พล.อ.ประยุทธ์ ได้ขอบคุณประชาชนและศาลสำหรับกำลังใจและความปรารถนาดีมาตลอด โดยระบุว่า “พี่น้องประชาชนชาวไทยที่รักครับ

ผมขอแสดงความเคารพอย่างสูง ต่อคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ และผมขอขอบคุณพี่น้องประชาชนทุกคน สำหรับกำลังใจและความปรารถนาดี ที่มอบให้ผมมาโดยตลอด ตลอดระยะเวลาหนึ่งเดือนที่ผ่านมา ถือเป็นโอกาสให้ผมได้พิจารณาและตระหนักมากขึ้นว่า ผมจะต้องใช้เวลาอันมีค่าที่มีอยู่อย่างจำกัดของรัฐบาล ในการติดตามและผลักดันโครงการสำคัญต่างๆ มากมาย ที่ผมได้ริเริ่มเอาไว้ ให้เดินหน้าและเสร็จสมบูรณ์ สร้างความเจริญก้าวหน้าให้กับบ้านเมือง และสร้างอนาคตให้กับลูกหลานของเรา

โดยผมจะใช้ความพยายามอย่างยิ่งยวด และใช้ศักยภาพของผมอย่างเต็มที่ มุ่งมั่นในภารกิจการพลิกโฉมประเทศ ตามกลยุทธ์ 3 แกน ที่ผมได้เคยกล่าวไว้ ให้สำเร็จเป็นรูปธรรมโดยเร็วที่สุด

สำหรับเรื่องการเมือง และประเด็นต่างๆ รายวันนั้น ผมจะมอบให้เป็นหน้าที่ของท่านอื่นที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้ชี้แจงทำความเข้าใจต่อไป

เรื่องสำคัญที่สุดเรื่องหนึ่ง ตามกลยุทธ์ 3 แกน ก็คือ การขับเคลื่อนเพื่อยกระดับโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญๆ ของประเทศให้เสร็จสมบูรณ์ – ทั้งถนน ทางรถไฟ สนามบิน ท่าเรือ ตลอดจนโครงการอื่นๆ ที่เป็นพื้นฐานสำคัญ ในการสร้างอนาคตของประเทศ อีกทั้งโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล ที่จะช่วยสร้างโอกาสให้กับประชาชนทั่วประเทศในด้านต่างๆ เพิ่มมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการทำมาค้าขาย การเรียนรู้ และอื่นๆ ด้วยการเข้าถึงระบบออนไลน์ได้อย่างทั่วถึง

โครงการต่างๆ เหล่านั้น เป็นโครงการที่ไม่เคยมีรัฐบาลไหนริเริ่มและดำเนินการได้ ในสเกลที่ใหญ่และบูรณาการขนาดนี้ โดยผมได้เริ่มต้นโครงการต่างๆ ด้วยความรอบคอบ เพื่อให้โครงการสามารถเดินหน้าต่อไป จนบรรลุผลสำเร็จ และเปิดให้บริการพี่น้องประชาชนโดยเร็วที่สุด ดังนั้นแม้ว่าบางโครงการจะไปเสร็จสมบูรณ์ในช่วงเวลาของรัฐบาลอื่น ก็จะต้องสามารถเดินหน้าไปได้ด้วยความเรียบร้อย ไม่ติดขัด หรือมีอุปสรรคอันใด

เพราะโครงการต่างๆ เหล่านั้น มีความสำคัญอย่างที่สุด เป็นเครื่องรับประกันที่จะทำให้เรามั่นใจได้ว่าประเทศไทยจะสามารถเดินหน้าไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง และเปิดโอกาสให้คนนับล้านๆ คน สามารถสร้างความรุ่งเรืองให้กับตัวเองได้

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในช่วงเวลาที่สถานการณ์ทางเศรษฐกิจเต็มไปด้วยความท้าทาย โครงการต่างๆ เหล่านั้น ยิ่งมีความสำคัญมากเป็นทวีคูณ ที่จะช่วยให้ทุกคนสามารถพลิกฟื้นการทำมาหากินและสร้างความมั่งคั่งให้กับตัวเองได้ ในวิถีทางที่ยั่งยืนต่อไปในอนาคต ด้วยการเปิดตลาดใหม่ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ สำหรับการค้าขายผลผลิตทางการเกษตรด้วยราคาที่สูงขึ้น การเปิดช่องทางการเข้าถึงลูกค้าใหม่ๆ สำหรับสินค้าและบริการอื่นๆ การช่วยให้เข้าถึงแหล่งวัตถุดิบต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วมากขึ้น ด้วยต้นทุนที่ถูกลง ตลอดจนช่วยอำนวยความสะดวกในเรื่องการเดินทางให้กับนักท่องเที่ยว อีกทั้งยังช่วยกระจายนักท่องเที่ยวไปยังพื้นที่ใหม่ๆ ได้อีกด้วย

ทั้งนี้ ในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมา และในหลายๆ ประเทศ การลงทุนก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่สมบูรณ์นั้น เป็นจุดพลิกผันสำคัญในการสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้กับประเทศนั้นๆ และในทิศทางเดียวกัน เมื่อโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ที่เรากำลังทำอยู่นี้ เสร็จสมบูรณ์ ก็จะสามารถพลิกโฉมประเทศไทย และนำพาประเทศของเรา ให้ก้าวไปสู่ยุคทองแห่งความเจริญรุ่งเรืองของคนไทยทุกคน ในวันข้างหน้าสืบเนื่องไป

วันนี้…เราเดินหน้ามาไกลและถูกทิศทางแล้วครับ เราต้องช่วยกันทำให้เสร็จครับ”

ด่วน! ผลตัดสินประยุทธ์ 8 ปี ศาลให้ ‘ประยุทธ์’ อยู่ต่อ

ศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัย ผลตัดสินประยุทธ์ 8 ปี ให้ประยุทธ์ อยู่ต่อ ยังไม่ครบกำหนดตามวาระรัฐธรรมนูญไทย โดยเริ่มนับตั้งแต่ปี 2560 ศาลรัฐธรรมนูญ ได้พิพากษาผลตัดสินนายก 8 ปี หรือ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา รัฐมนตรีกระทรวงกลาโหม ว่าให้ประยุทธ์ดำรงตำแหน่งต่อไป

กล่าวคือวาระ พล.อ.ประยุทธ์ ไม่สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 170 วรรคสอง ประกอบมาตรา 158 วรรค 4 ไม่เริ่มนับตั้งแต่ 24 สิงหาคม 2557 ซึ่งถือเป็นระยะเวลา 8 ปี แต่จะเริ่มนับในปี เริ่มตั้งแต่ 6 เม.ย. 2560 ทั้งนี้ พล.อ.ประยุทธ์ ไม่ได้เดินทางมาเอง และได้มอบหมายให้ผู้แทนมาศาลรับฟังคำวินิจฉัยแทน โดยประยุทธ์ได้เดินทางกลับไปยังบ้านพักหลังออกจากกระทรวงกลาโหม

ก่อนตัดสินนายกนั้น นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ระบุว่า พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ก็จะนั่งรักษาการไปจนกว่ารัฐสภาจะเลือกนายกฯคนใหม่ แต่หากศาลวินิจฉัยว่ายังไม่ครบ 8 ปี พล.อ.ประยุทธ์ ก็จะกลับมาทำงานตามเดิม

อิฐก้อนถัดมาคือด้านการศึกษา เด็กทุกคนต้องได้รับพัฒนาการที่สมวัย อิฐก้อนต่อไปเรื่องของสาธารณสุข วัคซีนต้องไม่ใช่แค่เข็ม 1 หรือเข็ม 2 แต่ต้องเป็นเข็มที่ 3หากต้องการกระตุ้นภูมิคุ้มกันและรับมือโควิดสายพันธุ์ใหม่ๆ

อย่างไรก็ตาม นายพิธา แจงชัดว่าจากทุกปัญหาที่กล่าวมานั้นงบประมาณปี 65 ที่จัดสรรนั้นกลับสวนทางกับการแก้ปัญหาความเป็นจริงที่เกิดขึ้น อาทิ การตัดงบกระทรวงสาธารณสุข การตัดงบบัตรทอง และตัดงบกระทรวงศึกษาธิการ เป็นต้น

แนะนำ : รีวิวเครื่องใช้ไฟฟ้า | รีวิวอาหารญี่ปุ่น| รีวิวที่เที่ยว | ดาราเอวี