สล็อตแตกง่ายย้อนเส้นทางนายก 8 ปี ประยุทธ์ หลังศาลรัฐธรรมนูญชี้ขาดให้ไปต่อ

สล็อตแตกง่ายย้อนเส้นทางนายก 8 ปี ประยุทธ์ หลังศาลรัฐธรรมนูญชี้ขาดให้ไปต่อ

สรุป ย้อนเส้นทางการเป็นนายกของประยุทธ์ หลังศาลรัฐธรรมนูญสล็อตแตกง่ายวินิจฉัยให้ประยุทธ์อยู่ต่อ เพราะยังดำรงตำแหน่งไม่ครบ 8 ปีตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 เมื่อวันที่ 30 ก.ย. 2565 ศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยให้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของไทยยังไม่ครบวาระทั้งหมด 8 ปี ทำให้ประยุทธ์มีสิทธิที่จะเดินทางในการบริหารและพัฒนาประเทศต่อไปอีกรอบหนึ่ง เพราะเริ่มนับวาระการเป็นนายกของประยุทธ์ ตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน 2560 หรือวันเริ่มประกาศใช้รัฐธรรมนูญไทย พ.ศ. 2560 แทนประกาศเดิม

ทีมงานเดอะไทยเกอร์จึงขอย้อนเส้นทางการเป็นนายกของประยุทธ์ จันทร์โอชา 

ตั้งแต่นั่งตำแหน่งนายกฯ ในสมัยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ทำการรัฐประหารในปี 2557 จนกระทั่งวันประกาศหมดตำแหน่งวาระ 8 ปี ในวันที่ 24 สิงหาคม 2557 ก่อนจะได้รับวินิจฉัยจากศาลรัฐธรรมนูญตัดสินให้ประยุทธ์อยู่ต่อในวันนี้ 30 ก.ย. 65

รัฐประหารในประเทศไทย 2557 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 กองทัพและสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้จัดตั้งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ซึ่งมี พล.อ. ประุยทธ์ จันทร์โอชา ดำรงตำแหน่งหัวหน้าคณะรัฐประหาร เพื่อโค่นรัฐบาลยิ่งลักษณ์ นับว่าการรัฐประหารในประเทศไทย ปี 2557 เป็นการรัฐประหารครั้งที่ 13 ของประวัติศาสตร์ไทย

จนกระทั่งวันที่ 24 สิงหาคม 2557 พล.อ. ประยุทธ์ ได้รับการประกาศแต่งตั้งจากราชกิจจานุเบกษาให้เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ 29 ของไทย

การเลือกตั้งทั่วไป 2562 เมื่อปี 2562 ประเทศไทยได้จัด การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562 นับว่าเป็นการเลือกตั้งทั่วไปครั้งที่ 28 ของไทย ซึ่งนายกรัฐมนตรี ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นนายกอีกครั้ง

เนื่องจากการมีการเอื้อประโยชน์ให้แก่พรรคพลังประชารัฐตั้งแต่การออกแบบระบบของการเลือกตั้งในปีดังกล่าวด้วยสมาชิกวุฒิสภาที่ถูกคัดเลือกมาจากรัฐบาลประยุทธ์ได้เลือกให้พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีสมัยที่ 2 ต่อ

การสิ้นสุดวาระ 8 ปีของประยุทธ์ เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2565 ศาลรัฐธรรมนูญได้มีมติเอกฉันท์ 5 ต่อ 4 เห็นชอบให้พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชาหยุดปฏิบัติหน้าที่ในฐานะนายกรัฐมนตรีจนกว่าจะมีคำวินิจฉัยในวันที่ 30 กันยายน 2565

ทั้งนี้ คำวินิจฉัยดังกล่าวก็ได้ถูกเปิดเผยถ่ายทอดสดให้ชมกันทั่วประเทศ ในวันนี้ 30 ก.ย. 65 ซึ่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยคดีวาระการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี 8 ปี ของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ว่า การดำรงตำแหน่งของนายกรัฐมนตรี ประยุทธ์ จันทร์โอชายังไม่สิ้นสุดลง ตามมาตรา 158 วรรคสี่ และมาตรา 170 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

สรุปได้ว่าจากคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ พลเอกประยุทธ์ จันทรโอชา ยังไม่สิ้นสุดวาระตำแหน่งนายกรัฐมนตรี 8 ปี เนื่องจากยึดตามรัฐธรรมนูญ ปี 2560 ประยุทธ์ จะเริ่มดำรงตำแหน่งวันที่ 6 เม.ย. 60 ดังนั้นคำร้องของฝ่ายค้านในความเป็นรัฐมนตรีและนายกรัฐมนตรีจึงยังไม่สิ้นสุดลงตามมาตรา 170 วรรคสอง ประกอบ มาตรา 158 วรรคสี่ ทั้งนี้ หากยึดตามคำวินิฉัยดังกล่าว พล.อ. ประยุทธ์ จะหมดวาระการดำรงตำแหน่งนายกฯ 8 ปี ในวันที่ 5 เม.ย.2568

ม็อบวันนี้ 30 กันยายน 2565 ต่อต้านประยุทธ์อยู่ต่อ ที่สกายวอล์คปทุมวัน

สถานการณ์การเมืองเข้มข้น หลังประชาชนรวมตัวจัดม็อบ 30 กันยายน 2565 เพื่อต่อต้านการดำรงตำแหน่งต่อของประยุทธ์ บริเวณสกายวอร์ค กรุงเทพ ช่วงเย็นวันนี้ตั้งแต่เวลา 14.00 เป็นต้นไป

การเมืองเดือดจัดเกิดม็อบ 30 กันยายน 2565 บริเวณ Sky walk แยกปทุมวัน เวลา 14.00 น. หลังจากที่ศาลรัฐธรรมนูญประกาศคำวินิจฉัยตัดสินประยุทธ์ 8 ปี ศาลให้ ‘ประยุทธ์’ อยู่ต่อไปอีก 3 ปี จนถึงปี 2568 สร้างความไม่พอใจให้กับประชาชนเป็นจำนวนมาก ทำให้เกิดกระแสเรียกเรียกร้องให้ประชาชนออกมาแสดงจุดยืนในเย็นวันนี้ 30 กันยายน 2565 เพื่อต่อต้านผลการวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญและขับไล่นายกฯตู่ให้พ้นจากตำแหน่ง

สำหรับคำตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญกล่าวว่า พล.อ.ประยุทธ์ ไม่สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 170 วรรคสอง ประกอบมาตรา 158 วรรค 4 โดยไม่เริ่มนับตั้งแต่ 24 สิงหาคม 2557 ซึ่งถือเป็นระยะเวลา 8 ปี หากแต่เริ่มนับจริงในปี เริ่มตั้งแต่ 6 เม.ย. 2560 แปลว่าระยะเวลาการดำรงตำแหน่งนายกฯ ของพล.อ.ประยุทธ์จนถึงวันที่ 24 สิงหาคม 2565 จะยังไม่ครบกำหนดระยะเวลา 8 ปี นั่นเอง.

ไม่ว่าวิกฤตินั้น จะยิ่งใหญ่เพียงใด ก็ไม่อาจเอาชนะ “พลังแห่งความสามัคคี” และความเสียสละอันยิ่งใหญ่ ที่อยู่ในหัวใจของพวกเราทุกคนได้

ผมขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้ง ด้วยความภาคภูมิใจ และเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ได้ร่วมทำงานกับทุกท่านภายใต้ ศบค. โดยในการแถลงครั้งแรกของ ศบค.เมื่อเกือบ 3 ปีที่แล้วนั้น เราได้ประกาศชัดว่า “เราจะสู้ไปด้วยกัน” และ “เราจะชนะไปด้วยกัน” ซึ่งก็เป็นจริงแล้วในวันนี้ จากความร่วมมือของเราทุกคนครับ”