เป็นบริษัทที่ปลอดภัย ครอบคลุม ยั่งยืน มีนวัตกรรมและมีจริยธรรม ซึ่งผู้ร่วมงานสนุกกับการทำงาน”

เป็นบริษัทที่ปลอดภัย ครอบคลุม ยั่งยืน มีนวัตกรรมและมีจริยธรรม ซึ่งผู้ร่วมงานสนุกกับการทำงาน"

Forbes และ Statista เลือกรายชื่อนายจ้างดีเด่นของอเมริกาประจำปี 2566 ผ่านการสำรวจอิสระจากพนักงานประมาณ 45,000 คนที่ทำงานให้กับบริษัทในสหรัฐฯ โดยแต่ละแห่งมีพนักงานมากกว่า 5,000 คนสำหรับปี 2566 AAM อยู่ในอันดับที่สี่ในภาคยานยนต์ เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว หมวดหมู่นี้รวมถึงผู้ผลิตรถยนต์และซัพพลายเออร์ นี่เป็นการเลือกครั้งที่สี่ของ AAM ให้เป็นหนึ่งในนายจ้างรายใหญ่ที่สุดของอเมริกา โดยปรากฏในรายชื่อในปี 2565 2561 และ 2560

แบบสำรวจขอให้ผู้ตอบให้คะแนนความเต็มใจที่จะแนะนำนายจ้างของตนเองให้กับเพื่อนและครอบครัว 

พวกเขายังถูกขอให้ให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับนายจ้างคนอื่นๆ ในอุตสาหกรรมของตน ทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ รายชื่อสุดท้ายจัดอันดับนายจ้างรายใหญ่ 500 รายที่ได้รับคำแนะนำมากที่สุด เกี่ยวกับ AAM:  ในฐานะซัพพลายเออร์ยานยนต์และการเคลื่อนที่ระดับ Tier 1 ชั้นนำ

ระดับโลก AAM (NYSE: AXL ) ออกแบบ วิศวกร และผลิตเทคโนโลยี Driveline และ Metal Forming เพื่อรองรับยานยนต์ไฟฟ้า ไฮบริดประเทศที่ครอบคลุมในตลาดอุปกรณ์เอกซเรย์ทันตกรรมได้แก่ออสเตรเลียบราซิลจีนฝรั่งเศสเยอรมนีอินเดียอินโดนีเซียญี่ปุ่นรัสเซียเกาหลีใต้สหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกามูลค่าตลาดหมายถึงรายได้ที่องค์กรได้รับจากสินค้าและ/หรือบริการที่ขายภายในตลาดและภูมิศาสตร์ที่ระบุผ่านการขาย เงินช่วยเหลือ หรือการบริจาคในรูปของสกุลเงิน (ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ($) เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น)

รายได้สำหรับพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ที่ระบุคือมูลค่าการบริโภค นั่นคือรายได้ที่สร้างขึ้นโดยองค์กรในพื้นที่

ทางภูมิศาสตร์ที่ระบุภายในตลาดที่ระบุ โดยไม่คำนึงว่าพวกเขาจะผลิตที่ใด ไม่รวมรายได้จากการขายต่อตลอดห่วงโซ่อุปทานหรือเป็นส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์อื่นๆรายงานการวิจัยตลาดอุปกรณ์เอ็กซ์เรย์ทันตกรรมเป็นหนึ่งในชุดของรายงานใหม่ที่ให้สถิติตลาดอุปกรณ์เอ็กซ์เรย์ทันตกรรม 

รวมถึงขนาดตลาดทั่วโลกของอุตสาหกรรมอุปกรณ์เอ็กซ์เรย์ทันตกรรม ส่วนแบ่งในภูมิภาค คู่แข่งกับตลาดอุปกรณ์เอ็กซ์เรย์ทันตกรรม แบ่งปัน ส่วนตลาดอุปกรณ์เอกซเรย์ทันตกรรมโดยละเอียด แนวโน้มและโอกาสของตลาด และข้อมูลเพิ่มเติมใด ๆ ที่คุณอาจต้องการเพื่อการเติบโต

ในอุตสาหกรรมอุปกรณ์เอ็กซ์เรย์ทันตกรรม รายงานการวิจัยตลาดอุปกรณ์เอ็กซเรย์ทันตกรรมนี้นำเสนอมุมมองที่สมบูรณ์ของทุกสิ่งที่คุณต้องการ พร้อมการวิเคราะห์เชิงลึกเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันและอนาคตของอุตสาหกรรมประเทศที่ครอบคลุมในเครื่องยนต์และชิ้นส่วนเครื่องยนต์ของยานพาหนะได้แก่บราซิลจีนฝรั่งเศสเยอรมนีอินเดียอินโดนีเซียญี่ปุ่นเกาหลีใต้รัสเซียสหราชอาณาจักรสหรัฐอเมริกาและออสเตรเลีย

credit : เกมส์ออนไลน์แนะนำ >>> เซ็กซี่บาคาร่า ไฮโลออนไลน์