news-details
Društvo

Opština Tivat pomaže Kakarickoj gori

Povodom Međunarodnog dana borbe protiv zloupotrebe droga, Opština Tivat je donirala Ustanovu za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci Kakaricka gora. Donacija Tivta je za opremanje prostorije za radno-okupacionu terapiju.

-Ovo je rezultat dugogodišnje saradnje i Memoranduma o saradnji, koji je Opština Tivat potpisala sa tom javnom ustanovom-saopštili su ovim povodom iz Opštine Tivat.

Opština Tivat je bila partner u izgradnji ženskog paviljona u okviru te ustanove, a saradnica na projektu Darka Ognjanović,sekretarka tivatskog Sekretarijata za mlade, sport i socijalna pitanja. Zbog toga su u Tivtu i odlučili da pomognu opremanju tog dijela ustanove.

-Na ovaj način biće omogućene nove aktivnosti u sprovođenju radno-okupacione terapije, a korisnicima ustanove biće pružena mogućnost da steknu nove vještine i da nauče obavljati poslove koji će im koristiti po završetku tretmana-navodi se u saopštenju.

Opština Tivat prva je u Crnoj Gori donijela odluku o sufinansiranju tretmana rehabilitacije za korisnike psihoaktivnih supstanci koji su sa teritorije ove opštine.

ad