news-details
Društvo

Ronioci čistili podmorje u budvanskom zalivu

Pripadnici Protivterorističke jedinice Uprave policije izvadili su od 12-18. juna preko dvije tone razičitog otpada iz akvatorijuma budvanskog zaliva.

U sklopu projekta „Očistimo podmorje", ronioci policajci čistili su morsko dno na 100 metara udaljenosti od obale duž 1.700 metara Slovenske plaže. 

-Akcija je sprovedena od poluostrva Zavala do Luke Budva.Iz mora je izvučeno oko dvije tone različitog otpadnog materijala-kesa, limenki, flaša, djelova plažnog mobilijara, metalnih i plastičnih cijevi i guma različitih veličina. U akciji je učestvovalo devet ronilaca Protivterorističke jedinice sa plovilom, a puni doprinos i podršku dali su i predstavnici Agencije za zaštutu životne sredine-saopšteno je iz Službe za održivi razvoj JP za upravljanje morskim dobrom.

Prema istim navodima, za potrebe izvlačanja otpada iskorišćeno je oko 200 kesa volumena 30 kg (izvučeno po deset kilograma tereta u svakoj), a na kopno su izvađeni20-ak kolskih i kamionskih guma i oko 100 kg željeza, cijevi, krovnih konstrukcija…


-Služba za održivi razvoj morskog dobra je podržala inicijativu i doprinos koji su pripadnici Protivterorističke jedinice dali akcijom za čisto podmorje i zaštitu morske sredine i još jednom pokazali brigu i odgovornost prema zajednici kao i mnogo puta do sada. Osim toga, ronioci Protivterorističke jedinice su u brojnim slučajevima angažovani na humanim i spasilačkim misijama i akcijama na čemu im odajemo priznanje-dodali su iz Morskog dobra.

Doprinos Službe za održivi razvoj dat je kroz nabavku vreća za sakupljanje otpada, te kroz koordinaciju sa preduzećem „Komunalno Budva" koje je svakog dana tokom trajanja akcije odvozilo skupljeni otpad.

ad