news-details
Kultura

Za tri programa kulture u Herceg Novom podrška Ministarstva 10.900 eura

Ministarstvo kulture objavilo je Odluku o sufinansiranju 211 programa i projekata od značaja za ostvarivanje javnog interesa u oblasti kulturno-umjetničkog stvaralaštva u 2020. godini, a podrška Ministarstva iznosiće 726.200 eura.

 Podršku resornog Ministarstva ove godine u Herceg Novom su zavrijedila tri projekta sa ukupnom novčanom podrškom od 10.900 eura.

U okviru samostalnih autorskih projekata, hercegnovski književnik Miraš Martinović koji je i ove godine bio nominovan za Trinaestojulsku nagradu, dobiće 900 eura za knjigu “Pjesme bogumilske”.

JUK Herceg Festu će za festival 37. Međunarodne Dane muzike biti dodijeljeno 5.000 eura.

DOO Cicak akustici za  podršku  Tivat World festival opredijeljeno je takođe 5.000 eura.

Kod pojekata po ovoj Odluci koji podrazumijevaju uključivanje šire javnosti, podrška se obezbjeđuje pod uslovom da je njihova realizacija omogućena odlukama i epidemiološkim mjerama koje NKT I IJZ donose radi zaštite zdravlja građana od korona virusa.

Uslovi i dinamika uplate odobrenih sredstava biće utvrđeni ugovorima o sufinansiranju i prilagođeni planiranim terminima realizacije projekata i programa.