news-details
Društvo

Kotorani hoće da čiste jahte, ali neće ulice

Izvor: Dan

U DOO “Komunalno Kotor“ postoji problem sa nedostatkom radne snage u radnoj jedinici “Čistoća”, koju je, prema riječima direktora preduzeća Milana Popovića, od ukupno 45, ovih dana napustilo 15 radnika koji su se vratili u svoje matične zemlje, Srbiju i Makedoniju.

Kako pojašnjava, to su uradili zbog pandemije virusa korona, ali i u skladu sa Zakonom o strancima kojim je preciziran period nakon kojeg moraju da napuste Crnu Goru.

-Sada ti stari radnici ne mogu da se vrate u Crnu Goru, niti mogu da dođu novi. Kotorani hoće da čiste jahte, a niko neće da čisti ulice-kaže Popović u razgovoru za Dan uz napomenu da domicilno stanovništvo radi u RJ „Zelenilo”.

Procjenjuje da bi optimalan broj uposlenih u sektoru čistoće trebalo da bude oko 50.

Popović kaže da je urbanizacijom grada došlo do proširenja rejona koji se moraju komunalno održavati.

-Ukupno na 200 kilometara prostora ima preko 900 kontejnera, ali postoji potrebe za dodatnim brojem. Nedavno smo uklonili tri divlje deponije, jednu na Trojici i dvije uz put Lipci Dragalj-ističe Popović.

U fokusu aktivnosti sada je priprema tehničke dokumentacije za raspisivanje tendera za izgradnju grobnica na dva lokaliteta, Sveti Ivan Dobrota iznad groblja „Vrbice”, i na mjesnom groblju u Stolivu koje je preduzeću nedavno povjereno na gazdovanje.

-Sveti Ivan je dugoročni projekat koji će u konačnosti za 20 godina imati preko 2.000 grobnica. Sada ćemo izgraditi dvadesetak, i isto toliko na groblju u Stolivu-kazao je Popović.

Inače, groblja u opštini Kotor trenutno nemaju nijedno slobodno mjesto.

-Od 15. marta, kada je proglašena epidemija virusa korona, u Kotoru je obavljeno desetak sahrana u skladu sa mjerama NKT-a, u krugu porodice i bez saučešća. Obavljena je i jedna sahrana lica koje je preminulo od virusa korona, uz poštovanje svih procedura predviđenih Pravilnikom o načinu i bližim uslovima pod kojima se vrši prevoz i sahrana lica umrlog od zarazne bolesti.

To, između ostalog, podrazumijeva da preminuli bude u specifičnom sanduku, da se dezinfikuje kompletan prostor kuda se pokojnik prevozi, da svi grobari, odnosno ljudi koji učestvuju u obredu sahranjivanja, moraju imati specijalna odijela-pojašnjava Popović.

Podsjeća da su groblja Vrbice i gradsko u Škaljarima, a kojima gazduje ovo preduzeće, tokom 2016. godine uvedena u digitalni sistem, čime je Kotor postao prva opština u Crnoj Gori koja svoja grobna mjesta ima evidentirana u digitalnoj formi.


 

ad