news-details
Društvo

Predstavljena publikacija “Glas građana za dobru upravu”

Ulcinjska NVO “Novi Horizont“ danas je na pres konferenciji predstavila svoju novu publikaciju „Glas građana za dobru upravu“, posvećenu rezultatima istraživanja o učešću građana u procesu donošenja odluka na lokalnom nivou u opštini  Ulcinj.

Publikacija je objavljena u okviru završne faze projekta„Za moj glas u mojoj opštini” koji “Novi horizont“ sprovodi sa NVO ,,Ul-Info” i Gradskom bibliotekom Ulcinj, a koji je podržalo Ministarstvo javne uprave u sklopu programa ,,e-Demokratija - učestvuj, predloži promijeni“ u oblasti reforme javne uprave.

 Lenka Lalović i Almedina Doda istakle su da su kroz projekat ostvareni povećanje znanja i vještina omladinskih lidera, građanskih aktivista i lokalnih vlasti o značaju međusobnih partnerskih odnosa, kao i procjena povjerenja građana u rad opštinske administracije u ovoj opštini. One su ukazale da se pri tome težilo jačanju partnerstava i povjerenja između građanskog društva i lokalnih vlasti u Ulcinju.

Prema istim navodima,  prva značajna aktivnost projekta bio je tromjesečni edukativni trening program “Jačanje kompetencija za građansku participaciju” koji je pohađalo 23 omladinskih aktivista iz Ulcinja.

Polaznici su  proširili svoja znanja o konceptu lokalne samouprave, njenoj ulozi u organizaciji države, položaju lokalnog parlamenta, gradonačelnika i organa lokalne uprave u sistemu lokalne samouprave; načinu korišćenja usluga organa državne uprave, pristupu informacijama od javnog značaja...

-Organizovane su posjete mladih organima lokalne administracije i SO gdje su od predsjednika SO (dr


Ilir Čapuni, op. Feral.bar) dobili direktne informacije o tome kako se formira lokalni parlament, kakva je njegova struktura, koja su mu ovlašćenja i funkcije, kako se donose odluke. Mladi aktivisti su takođe održali neformalnu parlamentarnu raspravu, postavljajući direktna pitanja predsjedniku SO , čime je pokrenut pozitivan primjer „slušanja“ glasa mladih, što bi trebalo da postane dobra praksa tokom trajanja mandata lokalnih odbornika.

Mladi su posjetili i organe opštinske administracije, a domaćini su bili rukovodioci i službenici Sekretarijata za upravu i društvene djelatnosti i Građanskog biroa. Omladinski aktivisti su se kroz ovu posjetu upoznali sa mehanizmima građanskog učešća u procesu donošenja odluka, o tome šta su javne rasprave i kako se one sprovode, kako se ostvaruje pravo na pristup informacijama u posjedu Opštinskih organa te koje usluge pruža Građanski biro-navele su pored ostalog Lalović i Doda.

Nakon ovih aktivnosti, sprovedeno je istraživanje za procjenu povjerenja građana u rad opštinske administracije u Ulcinju, kao i procjenu saradnje na relaciji opština-građani. Istraživanju je prethodila dvodnevna obuka mladih anketara na kojoj su se mladi upoznali i sa teorijskom i sa praktičnom stranom procesa prikupljanja podataka.

-Predlogom projekta bila je planirana i posjeta mladih Opštini Tivat, u našoj zemlji prepoznatoj kao primjer pozitivne prakse za participaciju građana u procesu donošenja odluka i kreiranju omladinskih politika, međutim, pandemija koronavirusa je ovu posjetu dovela u pitanje. Još uvijek iščekujemo da se stvore povoljni uslovi da ovu studijsku posjetu sprovedemo po planu, sve zavisi od toga kakva će biti epidemiološka situacija u Crnoj Gori-rečeno je na pres konferenciji.

 Stručna saradnica na projektu Hakile Resulbegović, magistrant na programu Evropska zvanična statistika na UDG,  objasnila je metodologiju istraživanja i prezentovala rezultate istraživanja   sprovedenog u periodu mart-maj 2020.

-Što se tiče samog istraživanja, ono je sprovedeno anonimno, i njime je bilo obuhvaćeno 235 ispitanika-rekla je pored ostalog Resulbegović.

*Fotografije: Novi horizont

ad