news-details
Kultura

Uloga konflikta i predrasuda u filmskom scenariju

Razvijanje karaktera filmskih likova, sučeljavanje sa predrasudama i njihovo prevazilaženje u funkciji izrade scenarija-bile su glavne teme nove filmske radionice koju je sektorska grupa Film Video održala u Dvorcu kralja Nikole u sklopu međunarodnog kulturnog IPA projekta COMPLICITIES u kojem je vodeći partner JP Kulturni centar Bar.

Magistar dramaturgije prof. Marija Šušter razgovarala je sa polaznicima radionice o predrasudama, načinima njihovog prevazilaženja, kao i modelima kako da se ova tematika uklopi u projektni zadatak-izradu kratkog filma. 

Ističući da će na nekoj od narednih radionica svi učesnici dobiti priliku da prisustvuju snimanju kadrova filma koji su zajedno osmislili, bilo u ulozi glumca ili iza kamere, novinarka Aleksandra Ivanović istakla je da je ova radionica bila prilika za sumiranje utisaka i za preciziranje budućih koraka.

-S obzirom na to da je zadatak polaznika bio da finalizuju sinopsis, uz instrukcije predavača i priručnika koji su dobili, a zatim da razrade i scenario, na ovoj radionici najviše je bilo riječi o dodatnom razrađivanju likova, s akcentom na dijaloge u filmu.

S tim u vezi, učesnici su razgovarali o ličnim iskustvima.i razmjenjivali utiske o događajima za koje su procijenili da imaju veze sa predrasudama i konfliktima. Pomenute teme, o kojima se vodila dinamična rasprava, polaznicima mogu poslužiti da što koloritnije i uvjerljivije pozicioniraju likove-ukazala je Ivanović

 Radionica je održana uz maksimalno poštovanje mjera NKT-fizička distanca, nošenje zaštitnih maski i reducirani broj učesnika.

 COMPLICITIES (skraćenica od “COntemporary art Modeling Peripheries for LIvable CITIES”) je međunarodni projekat kulturne saradnje koji se finansira iz fondova EU u sklopu INTERREG IPA CBC Itallija-Crna Gora –Albanija 2014/2020 programa. 

Projekat za cilj ima da kroz učešće i akcije savremenih umjetnika različitih žanrova učini gradske periferije prijemčivijim i atraktivnijim mjestima za život, započet je 2018. i biće završen krajem ove godine.

 Vodeći partner je JP Kulturni centar Bar iz Crne Gore, a partneri su Opština Leće iz Italije i CDP iz albanskog Skadra.