news-details
Ekonomija

Gubitak “Crnogorske plovidbe” oko tri miliona eura

Državna brodarska kompanija sa sjedištem u Kotoru”Crnogorska plovidba” u finansijskim izvještajima  za 2019. dostavljenim Poreskoj upravi prijavila je gubitak od oko tri miliona eura.

U 2019. je bilo i promjena u vezi sa stalnom imovinom kompanije- njena vrijednost je umanjena sa 37,6 miliona na 36,2 miliona eura, dok su obrtna sredstva uvećana sa 1,73 miliona na 1,89 miliona eura.

Uprava preduzeća je u izvještaju navela i da je jedan od dva broda “Crnogorske povidbe” imao požar u strojarnici 31. jula 2019, te da je popravka obavljena u avgustu iste godine.

Komercijalni troškovi u lukama su bili minimalni jer su brodovi uposleni u tajm čarteru gdje sve troškove snosi unajmitelj . Agencijski troškovi , navodi se u izvještaju, bili su realtivno niski “jer su korišćene usluge i agenata unajmitelja za manje potrebe brodova”.

Kompanija ima 11 zaposlenih, osam na neodređeno vrijeme i tri zaposlena na određeno vrijeme.